K's Kids is available in the following regions

Under Construction
Close Button

Vaša jazyková verzia sa pripravuje

Zostaňte na aktuálnej stránkeNavštívte stránku v inom jazyku

Stránka vo vašom jazyku sa práve upravuje.

Kliknite na toto tlačidlo a pozrite si informácie o našich produktoch v angličtine

Prejsť na stránku v angličtine
Príručka vývojové rady produktu
Sada veselých látkových kociek
Z tohto pokynu zistíte,ako si vaše Dieťa s touto hračkou užije zábavu, ale tiež sebe niečo naučí
Sada veselých látkových kociek - KA10458

Kocka: 8cm x 8cm x 8cm

Trojuholník: 10cm x 5cm x 8cm

Dlhodobá hračka, ktorá pomáha rozvíjať objavovanie a inteligenciu detí.

Výrobok obsahuje 12 kociek a 8 trojuholníkov.

Čísla, predmety a farebné obrázky na kockách umožňujú deťom poznávať veľa nových zážitkov.

Puzzle rozvíja manuálne-očnú koordináciu a logické uvažovanie.

Prínos: Precvičovanie jemnej motoriky

Metóda: Povzbuďte svoje dieťatko, aby kocky uchopovalo do pravej alebo ľavej ruky.

Prínos: Precvičovanie jemnej motoriky

Metóda: Povzbudzujte svoje dieťatko, aby každú kostičku otočilo a prezrelo zo všetkých strán.

Otáčanie hore

Otáčanie doľava

Otáčanie doprava

Prínos: Poznávanie predmetov každodennej potreby

Metóda: Za pomoci obrázkov na kockách učte deti poznávať rôzne predmety.

Prínos: identifikácia predmetov

Metóda: Vymenujte jeden predmet a vyzvite dieťatko, aby našlo tento predmet na kocke.

Prínos: Stavanie

Metóda: Povzbuďte svoje dieťa, aby postavilo komín z 2-3 kociek. Táto činnosť zdokonaľuje manuálnu zručnosť a trpezlivosť dieťaťa.

Prínos: poznávanie farieb

Metóda: Naučte dieťa poznávať farby za pomoci trojuholníkových kociek.

Prínos: Poznávanie tvarov

Metóda: Naučte dieťa poznávať tvary za pomoci stavania kociek do trojuholníkov, štvorcov, obdĺžnikov.

Prínos: Hádzanie

Metóda: Jednotlivé kocky sú mäkké a ľahko uchopiteľné. Ukážte dieťaťu, ako môže s kockami hádzať a precvičovať tým svoje paže.

Prínos: Stavanie

Metóda: Povzbuďte svoje dieťa, aby postavilo komín z 3-4 kociek. Táto činnosť zdokonaľuje manuálnu zručnosť a trpezlivosť dieťaťa.

Prínos: poznávanie číslic

Metóda: Naučte svoje dieťa poznávať čísla na kockách.

Prínos: Učenie počítať

Metóda: Spočítajte spolu s vaším dieťaťom predmety na kocke. Potom toto číslo vyhľadajte na správnej kocke a ukážte ho vášmu dieťaťu.

Prínos: Skladanie zvieratka

Metóda: Zostavte s dieťaťom zvieratko z kociek. Potom mu o ňom rozprávajte. Tým si dieťatko precvičuje jemnú motoriku ruky a pamäť.

Prínos: Skladanie dopravných prostriedkov

Metóda: Zostavujte s dieťaťom dopravné prostriedky na kockách. Potom si o nich rozprávajte. Tým si dieťatko precvičuje jemnú motoriku ruky a pamäť.

Prínos: Stavanie kociek

Metóda: Postavte s dieťaťom rôzne stavby, začnite jednoduchými a postupne vymýšľajte zložitejšie a zložitejšie

Prínos: Stavanie kociek

Metóda: Povzbuďte svoje dieťa, aby postavilo komín z 5-6 kociek. Táto činnosť zdokonaľuje manuálnu zručnosť a trpezlivosť dieťaťa.

Prínos: Zostavujte puzzle

Metóda: Zostavovanie 12 ks puzzle

Prínos: Pochopenie "príčina a následok"

Metóda: Použite stranu kocky "príčina a následok". Spýtajte sa dieťaťa, čo sa stane, keď ... Potom vyklopte túto stranu kocky a nájdite, či dieťa odpovedalo správne.

Prínos: Stavanie

Metóda: Povzbuďte svoje dieťa, aby postavilo komín z 7-8 kociek. Táto činnosť zdokonaľuje manuálnu zručnosť a trpezlivosť dieťaťa.

Prínos: Jednoduché sčítanie predmetov

Metóda: Ukážte dieťaťu, ako môže počítať jednotlivé predmety na kockách. Potom vyhľadajte kocku s napočítaným číslom a ukážte ho dieťaťu.

Prínos: Jednoduché počítanie s číslami

Metóda: Postavte na seba 2-3 kocky číslami dopredu. Potom čísla sčítajte a nájdete výsledné číslo na správnej kocke.

Prínos: Párne a nepárne čísla

Metóda: Pomocou kociek s číslami ukážte dieťaťu čo sú to párne a nepárne čísla.

Prínos: Chytanie a hádzanie

Metóda: Kocky sú vyrobené z mäkkého a ľahko uchopiteľné materiálu. Pohazujte si s nimi s vaším dieťaťom a následne ich chytajte.

Prínos: Počúvanie príbehu a hľadanie predmetov

Metóda: Rozprávajte dieťaťu vymyslený príbeh, požiadajte dieťa, aby vyhľadalo kocky s predmetmi spomínanými v príbehu. Týmto si dieťa precvičuje sústredenie, predstavivosť a načúvanie.

Prínos: Stavanie priestorových stavieb

Metóda: Postavte s dieťaťom rôzne stavby, začnite jednoduchými a postupne vymýšľajte zložitejšie a zložitejšie. Táto hra rozvíja priestorové vnímanie.

Prínos: Vytváranie vlastných konfigurácií.

Metóda: Deti si môžu vymýšľať a stavať vlastné 3D stavby, tým si rozvíja svoju vlastnú tvorivosť.

TOP