K's Kids is available in the following regions

Under Construction
Close Button

Vaša jazyková verzia sa pripravuje

Zostaňte na aktuálnej stránkeNavštívte stránku v inom jazyku

Stránka vo vašom jazyku sa práve upravuje.

Kliknite na toto tlačidlo a pozrite si informácie o našich produktoch v angličtine

Prejsť na stránku v angličtine
Príručka vývojové rady produktu
Veľký domček Patrick pre rozlišovanie tvarov
Z tohto pokynu zistíte,ako si vaše Dieťa s touto hračkou užije zábavu, ale tiež sebe niečo naučí
Veľký domček Patrick pre rozlišovanie tvarov - KA10460
21,5 cm x 21cm x 20,5 cm

Domček obsahuje 10 rozdielnych geom. tvarov z rôznych materiálov a farieb. Malé deti si určite najskôr obľúbi mäkké tvary. 4 plastové tvary majú svoje otvory pre prestrkávanie ukryté pod krytom strechy. Domček pomôže deťom učiť sa farby, poznávať rôzne textúry a zvuky.

Prínos: Zážitok z počúvania

Metóda: Zrazu zarachotia s rôznymi kockami rôzne a snažte sa tak získať pozornosť vášho dieťatka. Pohybujte a zároveň hrká kostičkou a sledujte, či sa dieťatko otáča za zvukom. Tým povzbudzujete pozornosť a vnímanie zvukov.

Prínos: vnímanie rôznych materiálov

Metóda: Domček je vyrobený z mäkkého textilu, kocky sú hladké a rôzne. Nechajte vaše dieťatko kocky ohmatať, aby vnímalo rozdielny materiál a textúru kociek.

Prínos: Uchopenie - precvičovanie jemnej motoriky

Metóda: Povzbudzujte dieťatko, aby zbieralo kocky ľavou i pravou rukou. Precvičia si tým jemnú motoriku rúk.

Prínos: Plazenie za zvuky-precvičovanie hrubej motoriky

Metóda: Sadnite si vedľa vášho dieťaťa a Kotúľajte hrkajúcim loptičkou. Dieťatko sa bude snažiť doplaziť sa k hrkajúce guľu.

Prínos: Otáčanie - precvičovanie jemnej motoriky

Metóda: Ukážte dieťaťu, ako môže odkrývať okienko na streche.

Prínos: Kývanie - precvičovanie hrubej motoriky

Metóda: Poproste dieťa, aby chytilo domček za vrchné držadlo a pritom aby tancovalo a snažilo si pospěvovat.

Prínos: Tvary podľa hmatu

Metóda: Vyzvite svoje dieťa, aby vybralo 3 najmäkšie tvary.

Prínos: Tvary z plastu

Metóda: Vyzvite svoje dieťa, aby vybralo 4 tvary z plastu pre vkladanie otvorov v streche.

Prínos: Nácvik farieb

Metóda: Za pomoci rôznych farebných tvarov naučte dieťatko poznávať farby.

Prínos: Určovanie farieb

Metóda: Povedzte farbu a poproste dieťa, aby vám ju ukázalo.

Prínos: Rozlišovanie tvarov

Metóda: Naučte dieťa rozlišovať jednotlivé tvary.

Prínos: Určovanie tvarov

Metóda: Povedzte tvar a poproste dieťa, aby vám ho ukázalo.

Prínos: Učenie pomenovávať predmety

Metóda: Za pomoci grafických nákresov na domčeku naučte dieťa pomenovávať jednotlivé predmety.

Prínos: Určovanie predmetov

Metóda: Vymenujte niektorý predmet a poproste dieťa, aby vám ho ukázalo.

Prínos: Precvičovanie koordinácia rúk - stavanie a skladanie

Metóda: Vyzvite dieťa, aby postavilo 2 - 4 kocky na seba ako komín. Tým sa učia trpezlivosti.

Prínos: Rozoznávanie 3D tvarov

Metóda: Naučte dieťa rozoznávať priestorové 3D tvary.

Prínos: Triedenie tvarov

Metóda: Zmiešajte všetky tvary dohromady a vyzvite dieťa, aby k sebe priradilo podobné tvary.

Prínos: Počúvanie zvukov

Metóda: Zahrkajte 3 kockami vydávajúcimi zvuky. Vyzvite dieťa, aby sa do zvukov započúvalo a dokázalo spoznať aký zvuk patrí ktorému tvaru.

TOP