K's Kids is available in the following regions

Under Construction
Close Button

Vaša jazyková verzia sa pripravuje

Zostaňte na aktuálnej stránkeNavštívte stránku v inom jazyku

Stránka vo vašom jazyku sa práve upravuje.

Kliknite na toto tlačidlo a pozrite si informácie o našich produktoch v angličtine

Prejsť na stránku v angličtine
Príručka vývojové rady produktu
Skladacia pyramída pes Patrick
Z tohto pokynu zistíte,ako si vaše Dieťa s touto hračkou užije zábavu, ale tiež sebe niečo naučí
Skladacia pyramída pes Patrick - KA10624
12cm x 24cm

Táto hračka je novou verziou tradičnej skladacej pyramídy. Najskôr je potrebné zložiť komín ako základňu a na ten sa navliekajú jednotlivé krúžky. Obe časti hračky - kocky na stavbu komína aj krúžky sú vyrobené z mäkkého a bezpečného plastu. Dieťa ich môže ľahko uchopiť a precvičovať si tým jemnú motoriku rúk.

Prínos: Zmyslová stimulácia

Metóda: Žiadajte po dieťati, aby si ohmatalo rôznorodé materiály na hračke

Prínos: Uchopenie, nácvik jemnej detskej motoriky.

Metóda: Súčasťou hračky sú krúžky rôznych veľkostí. Vyzvite dieťa, aby si krúžky ohmatalo a používalo k tomu pravú aj ľavú ruku.

Prínos: Nácvik hrubej motoriky

Metóda: Spojte aspoň 3 krúžky do reťazu. Podajte reťaz dieťatku a vyzvite ho, aby s reťazou zahrkalo. Tým si precvičuje hrubú motoriku rúk.

Prínos: Skrutkovanie

Metóda: Spojte dohromady 2 kusy z komína a vyzvite dieťatko, aby ich krútením rozdelilo. Tým si precvičia hrubú motoriku rúk.

Prínos: Rozpojovania častí

Metóda: Spojte 2 alebo viac kusov kelímkov do komína a vyzvite dieťatko, aby sa snažilo ťahom na opačných koncoch komína časti rozpojiť. Precvičia si tým silu a koordináciu v oboch rukách.

Prínos: Nácvik poznávanie farieb

Metóda: Naučte dieťa poznávať jednotlivé farby za pomoci farebných častí pyramídy.

Prínos: Vysvetlenie pojmu veľkosť (jednoduché)

Metóda: Rozložte 6 rôzne veľkých krúžkov, vyberte z nich 2 a požiadajte dieťa, aby vybralo väčšie z nich alebo menšie z nich.

Prínos: Poznávanie častí tváre

Metóda: Rodičia môžu použiť hlavu psa Patrika k popisu jednotlivých častí tváre ako je hlava, oči, nos, uši, pusa.

Prínos: Ukazovanie na časti tváre

Metóda: Rodičia môžu vyzvať dieťa, aby ukázalo vždy časť tváre, ktorú rodič vymenuje.

Prínos: Vysvetlenie pojmu veľkosť (pre pokročilých)

Metóda: Rozložte 6 rôzne veľkých krúžkov, vyberte z nich 3 a požiadajte dieťa, aby vybralo väčšie z nich alebo menšie z nich.

Prínos: Nácik čísel

Metóda: Vysvetlite čísla od 1 do 3 a ukazujte je na kelímkoch.

Prínos: Význam slov výstupok a priehlbinu

Metóda: Za pomoci "kelímkových" kociek ukážte dieťaťu, čo znamená slovo výstupok a čo znamená slovo priehlbinu.

Prínos: Význam slov plný a neúplný

Metóda: Vysvetlite dieťaťu názorne na krúžkoch, čo znamená pojem plný krúžok a neúplný krúžok.

Prínos: Prepojenie (Jednoduché)

Metóda: Poproste dieťa, aby vzájomne spojilo 2 neúplné krúžky dohromady. Precvičia si tým koordináciu a motoriku rúk.

Prínos: Farba zoskupenia

Metóda: Vyzvite dieťa, aby z krúžkov a komínových kociek vytvorilo 3 skupiny - červenú skupinu, zelenú skupinu a modrú skupinu.

Prínos: Umiestnenie krúžkov na základe veľkosti

Metóda: Vyzvite dieťa, aby navlieklo krúžky na základe veľkosti, od najväčšej po najmenšiu.

Prínos: Prepojenie (stredná)

Metóda: Povzbuďte svoje dieťa, aby spojilo 3 - 4 krúžky dohromady. Precvičia si tým hrubú motoriku rúk.

Prínos: stavanie komína

Metóda: Poproste svoje dieťa, aby postavilo komín z "kelímkových" kociek od najväčšej po najmenšiu. Precvičia si tým predstavivosť a koordináciu rúk.

Prínos: Vytvorenie zostáv

Metóda: Vyzvite svoje dieťa, aby tvorilo zostavy kombinujúci krúžky a "kelímkovej" kocky.

Prínos: Prepojenie (pokročilé)

Metóda: Povzbuďte svoje dieťa, aby vzájomne prepojilo všetkých 6 krúžkov do reťazca dohromady. Je to cvičenie pre nácvik hrubej motoriky rúk.

TOP